Lærere bruker EARfoon

Gymlærerne på Mosjøen VGS bruker EARfoon. De beksytter hørselen, men du hører tale.

Utskrift E-post